Wkładka UTM do pistoletu SIG SAUER P226 9mm MMR/NMR


Wkładka UTM do pistoletów SIG Sauer P-226 służy do strzelania amunicją barwiącą MMR (Man-Marker Round) oraz NMR (Non-Marking Round).

MMR – amunicja barwiąca do treningu (FORCE ON FORCE).

NMR – amunicja z pociskiem aluminiowym do treningu strzeleckiego na obiektach niebędących strzelnicami.

Komora nabojowa konwersji UTM do 9 mm pistoletu SIG Sauer P-226 posiada standaryzowane wymiary do amunicji 9 mm Para/Luger z tym, że ze względów bezpieczeństwa pociski UTM i przewód lufy mają kaliber 5,56 mm (zapobiega to niezamierzonemu użyciu amunicji bojowej). Średnia prędkość początkowa amunicji 9 mm UTM MMR i NMR: 95 m/s. Średnia energia wylotowa pocisków UTM MMR i NMR: 1,9 J (dżula).

UWAGA: Wymiana wkładki powinna odbywać się tylko przez przeszkolony personel. Przed pierwszym użyciem wkładki UTM należy ją rozkonserwować środkami do czyszczenia broni z uwagi na fakt, iż fabrycznie jest zakonserwowana do długookresowego przechowywania.

Wkładka nie jest sprzedawana online w sklepie internetowym, a niniejsza oferta jest zamieszczona w celu poglądowym. Na jej zakup potrzebne jest aktualne zaświadczenie (promesa) uprawniające do jej zakupu.

Aby poznać szczegóły napisz do nas na adres mailowy: poczta@rwscetus.pl